Komisiyo yateguye inama y’abagize Komite y’Urwego rw’Abakorerabushake bashinzwe igenzura ry’iyubahirizwa ry’uburenganzira bw’umwana (ODE) ku rwego...

Read more

Ku wa 29 Mata 2022, Abayobozi n’Abakozi ba Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu n’aba Never Again Rwanda basuye Urwibutso rwa Jenoside rwa...

Read more

Tariki ya 8 Werurwe 2022, Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu yifatanyije n’abaturage bo mu Karere ka Huye, umurenge wa Tumba, Akagari ka...

Read more

Ku wa 4 Ugushyingo 2021, Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu yahuguye bamwe mu bagize inzego z’umutekano bari mu masomo mu Ishuri rya Polisi...

Read more

Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibiteganywa mu Itegeko No 19/2013 ryo ku wa 25/03/2013 ryavuguruwe n’Itegeko No 68/2018 ryo ku wa 24/08/2018 rigena...

Read more

 Gutanga ikirego bikorwa hakoreshejwe uburyo bukurikira: 

 

1. Utanga ikirego anyura ku rubuga (web site) rwa Komisiyo ari rwo www.cndp.org.rw ,...

Read more

Kuva ku wa 19 kugeza ku wa 23 Mata 2021, Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu yakoze igenzura ku iyubahirizwa ry’uburenganzira bwa Muntu ku...

Read more

Ishingiye  ku Itegeko N° 19/2013 ryo ku wa 25/03/2013 rigena inshingano, imiterere n’imikorere bya Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu nk’uko...

Read more

Kuva ku wa 8 kugeza ku wa 12 Werurwe 2021, Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu iri mu gikorwa  cyo gusura inkambi z’impunzi n’iziba hanze...

Read more