Kuticwa urubozo ni uburenganzira bwa Muntu

Ku wa 4 Ugushyingo 2021, Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu yahuguye bamwe mu bagize inzego z’umutekano bari mu masomo mu Ishuri rya Polisi...

Amatora akozwe mu mucyo ni umusingi w’iterambere

Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibiteganywa mu Itegeko No 19/2013 ryo ku wa 25/03/2013 ryavuguruwe n’Itegeko No 68/2018 ryo ku wa 24/08/2018 rigena...

UKO WAGEZA IKIREGO CYAWE KURI KOMISIYO

 Gutanga ikirego bikorwa hakoreshejwe uburyo bukurikira: 

 

1. Utanga ikirego anyura ku rubuga (web site) rwa Komisiyo ari rwo www.cndp.org.rw ,...

Komisiyo yagenzuye iyubahirizwa ry’uburenganzira bwa Muntu mu bigo bitandukanye

Kuva ku wa 19 kugeza ku wa 23 Mata 2021, Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu yakoze igenzura ku iyubahirizwa ry’uburenganzira bwa Muntu ku...

Amakuru aheruka

Ku wa 4 Ugushyingo 2021, Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu yahuguye bamwe mu bagize inzego z’umutekano bari mu masomo mu Ishuri rya Polisi...

Read more

Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibiteganywa mu Itegeko No 19/2013 ryo ku wa 25/03/2013 ryavuguruwe n’Itegeko No 68/2018 ryo ku wa 24/08/2018 rigena...

Read more

 Gutanga ikirego bikorwa hakoreshejwe uburyo bukurikira: 

 

1. Utanga ikirego anyura ku rubuga (web site) rwa Komisiyo ari rwo www.cndp.org.rw ,...

Read more

Social media

Youtube channel

[Translate to Kinyarwanda:]

Facebook

Flickr